Võtmehaldussüsteemid

Võtmed on mistahes turvasüsteemi oluliseks osaks, kuid nende tähtsus jäetakse sageli tähelepanuta. Võtmed kontrollivad juurdepääsu kriitilistele aladele ja kõrge väärtusega seadmetele. Elektrooniline võtmehaldussüsteem võimaldab piirata millistele inimestele võimaldatakse juurdepääs erinevatele võtmetele, see on võtmete ligipääsu kontrollisüsteem. Teades, kes, millal ja kus nad on, omate alati kontrolli ja inimesed tunnevad rohkem vastutust, mis omakorda tähendab vähem kaotatud võtmeid. Elektroonilise võtmehaldussüsteemi rakendamine vähendadab igapäevaseid tegevuskulusid, kaotades võtmete käsitsi väljastamise ja tagastamise. Saksa tootja Deister Electronic GmbH modulaarsed ja skaleeritavad võtmehaldussüsteemid pakuvad teie võtmete intelligentset juhtimist, haldamist ja dokumenteerimist – paindlikult ja kõikjalt. proxSafe loob igapäevases tegevuses suurima tõhususe ja mugavuse.

https://www.deister.com/fileadmin/pdf/brochures/proxsafe/en/en_proxSafe_key-management_web.pdf