Signaaliedastusega valvesüsteemid

Signaaliedastusega valvesüsteemid.

Kõigele eelpooltoodule lisandub häiresignaali või ka muude signaalide, näiteks veateadete või temperatuuri edastus objektilt. Signaali edastus võib toimuda väga mitmesuguste kanalite kaudu ja signaalide adressaat ehk reeglina objekti peremees otsustab, mida saabunud infoga peale hakata. Siin on oluline märkida, et otsustamine on palju lihtsam, kui objektil on ka videovalvesüsteem integreeritud valvesüsteemiga ja koos häireteadetega saabuvad ka pildid objektilt.
Kõige levinum on tavalise telefoniliini olemasolu korral selle kaudu teadete edastamine, reeglina on valvekeskustel liini ühendamise võimalus olemas ja täiendavaid kulutusi tegema ei pea. Üldiselt on hoonetesse saabuvad telefoniliinid paigaldatud varjatult ja nende halvamine nõuab eriinfot ning on keeruline. Teiseks levinud signaaliedastuseks on GSM võrgu kasutamine, kus sidekanaliks on GSM võrk ja info edastus toimub juhtmevabalt.
GSM võrgu nagu igasuguse juhtmevaba signaaliedastuse miinuseks on vastava tehnika olemasolu korral selle lihtne halvamine. Reeglina tuleb siin teha ka täiendav mõne tuhande kroonine väljaminek, sest GSM kommunikaatorit valvekeskused baasversioonis ei sisalda, samas annab selline lahendus natuke rohkem lisavõimalusi, kus üsna mugavalt saab ka signaale vastupidises suunas saata. Oma mobiiltelefonilt võib kas SMS-i, DTMF signaalide või lihtsalt helistamisega valvesüsteemi sisse või välja lülitada, erinevaid automaatikaseadmeid nagu tõkkepuu või aiakastmispump juhtida.
Viimasel ajal, kus pea iga hoone on varustatud interneti püsiühendusega, areneb kiiresti ka signaaliedastus üle arvutivõrgu. Antud sidekanali kasutamine on alles arengufaasis ja eeldab samuti valvekeskuse lisamooduli soetamist, aga ühel päeval võib nö võrgupesa valvekeskuste standardvarustuses olla ja tänu näiteks Skype-le ei maksa info liikumine ühest võrgust teise enam kuigi palju. Rahaliselt lisandub sidekanali kasutamise kulu ja olenevalt kanali valikust ka ühekordne sidemooduli soetamise kulu.