Valvesüsteemid

valvesüsteemid

Meilt saab tellida igasuguse mahu ja keerukusega valvesüsteeme, olgu objektiks üksildane suvekodu metsade keskel või tööstuspark linna servas.

Elektrooniliste valvesüsteemide paigaldamisega teenis Salalux oma esimesed kroonid juba 1994. aastal, seega valvesüsteemid on meile väga südamelähedased ja kogemustepagas selles osas on tõesti suur.

Valvesüsteemi esmane ülesanne on soovimatu ja luba mitte omava isiku objektile sattumise võimalikult kiire avastamine ja sellekohase info edastamine turvafirmasse või vastavale kontaktisikule või lihtsalt käivitada kohapealne häiresignaal.

Olenevalt turvasüsteemi suurusest ja riskiastmest tuleb kasutada erinevat turvatehnikat, sest väikesele korterile mõeldud lahendus ei sobi kindlasti suurele pangahoonele ja vastupidi.

Meie oleme paigaldatava tehnika kaubamärkide osas teinud aja jooksul oma valikud ja oleme üsna konservatiivsed seda muutma, nii nagu on valvetehnika tootjad ka üleüldiselt väga konservatiivsed uute lahenduste ja uute mudelite kasutusele võtmisel, mis on ka täiesti mõistetav, sest turvasüsteem peab olema äärmiselt töökindel, läbimõeldud, mitte halvatav ja nö peremehele truu.

Viimaste aastate kiired arengud telekommunikatsiooni vallas ja inimeste üleüldises suhtumises igasugustesse tehnikaga seotud küsimustesse annavad põhjust ka valvesüsteemide osas asjale palju avatumalt ja lihtsamalt läheneda, kuid õnneks Hiina rämpskaupa liigub selles valdkonnas veel üsna vähe.