Lokaalsed valvesüsteemid

Lokaalsed valvesüsteemid.

Tõenäoliselt lukustatava ukse järel kõige laialdasemalt kasutatav lahendus hoonete valvamiseks soovimatute sissetungijate eest. Ruumidesse paigaldatakse liikumisandurid, uste ja soovitavalt ka akende lahtioleku kontrolli andurid, autonoomse toitega keskseade, mille juhtsõrmistikult kogu süsteemi tööd juhitakse ja võimalikult ebameeldiva heliga sireenid.

Teadliku paigalduse korral on selline lahendus oma tõhusust aegade jooksul väga hästi tõestanud. Mida valjem ja rohkematest ruumidest kostuv häiresignaal on, seda ebameeldivam on sissetungijal ruumis viibida ja mida kõvemini kostab ja paistab vilkuriga välisireen, seda suurem on tõenäosus möödakäijate tähelepanu tõmbamiseks. Samas ei tea sissetungija kunagi, kas süsteem on ühendatud turvafirmasse või mitte.

Rahaline perioodiline kulu puudub, ühekordne väljaminek tuleb teha valvesüsteemi paigaldamisel, soovitavalt võiks muidugi vähemalt kord paari aasta tagant tellida ka süsteemi hoolduse ja testimise, kus siis kontrollitakse näiteks meie hooldusspetsialisti poolt akude jääkmahtuvust, andurite ja üleüldse süsteemi korrasolekut.

DSC või ParadoxPosted on 28/03/2011