IP video

Üliterava pildiga kaasaegne videovalve lahendus

Mõni aasta tagasi saabus klassikaliste analoogvideovalveseadmete turul hetk, kus kaamerate pildikvaliteet oli suudetud viia oma teoreetilise maksimumi lähedale ja edasine areng kippus hägusaks muutuma.

Pääseteeks pidi saama IP video, videovalvesüsteem, kus pildi tekitamine ja töötlus alates kaamerast ja salvestist ning lõpetades jälgimiskeskusega on täielikult digitaalne ja kus kõik süsteemi osad (kaamerad, koodrid, salvestid jne.) kasutavad signaali edastamiseks standardset internetiprotokolli.

See tähendab muu hulgas seda, et avanevad uued võimalused:

  • võimalik kasutada ülimalt kõrge eraldusvõimega (kordades parem pilt võrreldes analoogkaameratega) ip-kaameraid
  • kaablivõrgu ehitamine ühest küljest lihtsam – töövõtted ja materjal ei erine arvutivõrgu ehitusest
  • teisest küljest aga keerukam, õigemini kulukam – kaabeldusele laienevad arvutivõrgule omased nõuded, kus üks kaablilõik ei või olla üle 100m pikk

NB! Olemasoleva arvutivõrgu kasutamine videovalve tarvis on ilma probleemideta mõeldav ainult väga väikeste paari kaameraga süsteemide korral.

Kus kasutatakse?

IP video lahendusi on mõistlik kasutada seal, kus valgustingimused on normaalsed, kus kaamerate vahekaugused on suhteliselt väikesed, kus on tarvis üliteravat pilti või kus süsteemi soovitakse regulaarselt kaamerate osas laiendada. Näiteks kaubanduskeskuste, büroohoonete, pangakontorite ja muude siseruumide valveks.

IP video kasutamine raskete valgusolude ja pikkade vahemaade korral näiteks territooriumide valveks pole kõige parem lahendus.