Salalux AS on aastast 1994 Eesti turvasüsteemide turul tegutsenud keskmise suurusega ettevõte.

Oleme oma tegemised arendanud sobivaks teadlikuma ja nõudlikuma tellija teenindamisele, see tähendab eelkõige seda, et kehva tehnikat, viletsat paigaldust ja pinnapealset hooldusteenust meilt ei saa. Samuti ei saa ka loomulikult kõige-kõige odavamat hinda.

Ettevõte on hästi kapitaliseeritud, olenemata ärikliimast üritame majandada kasumlikult, alapakkumistel ei osale.

Aastaid tagasi sõnastasime mõned väärtused, millest me oma tegemistes lähtume ning millele ikka ja jälle mõtleme, eriti siis, kui järjekordsel ehitushankel meie pakkumine edukaks ei osutu.

Meile tähtsateks väärtusteks on:

 • 1) Kvaliteet
  Tööde ja tehnika kvaliteedi osas me hinnavõidu nimel järeleandmisi ei tee!
 • 2) Kõrgtehnoloogia
  Meie lahendused on tehnoloogiliselt eesrindlikul tasemel lähtudes valdkonna trendidest maailmas!
 • 3) Kompetentsus
  Kaader on motiveeritud, haritud ja kogenud, me teame täpselt, mida teeme ja kui ei oska, ette ei võta!
 • 4) Kohusetunne
  Peame kinni lubadustest ja tähtaegadest, probleemide korral peitu ei poe!
 • 5) Kliendikesksus
  Oleme kliendile ausaks partneriks, me ei kasuta kunagi omakasupüüdlikult ära kliendi teadmatust valdkonnas!

Tõelist heameelt tunneme nende klientide üle, kes hindavad meie valikuid ja pikaajalist jätkusuutlikku kliendisuhet tähtsaks peavad.