ATS hooldus

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS) hooldus

ATS süsteemide hooldustingimused on täna reglementeeritud vastava õigusaktiga ja on kohustuslikud ATS süsteemi omanikule. Reeglid on avaldatud Siseministri vastavas määruses.

Tuleohutuse tagamisega seotud kohustused, õigused ja vastutused on kirjas Tuleohutuse seaduses

Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded on esitatud vastavas määruses

Kuna enamasti süsteemi omanik ise ei ole määruse mõistes hoolduspädevust omav isik, tuleb sõlmida ATS süsteemi hoolduseks hooldusleping pädeva isikuga, näiteks Salaluxiga, kes on kantud vastava tegevusalaga Majandustegevuse registrisse (MTR register).

Salaluxiga sõlmitakse ATS hooldusleping tavaliselt kahel põhjusel:

 • 1) Hooldusleping puudub ja valitakse kohe kvaliteetne hooldusfirma
  Siin võib tegu olla näiteks uusehitisega või on mingil muul põhjusel jäänud olemasoleva ATS süsteemi hooldusleping sõlmimata ja Päästeamet on sellele tähelepanu juhtinud.
 • 2) Soov kogeda kvaliteetsemat teenust 
  Mõnikord tekib klientidel kiusatus valida kõige odavam teenusepakkuja, kuid aja möödudes saadakse aru, et ATS süsteemi pelgalt allkirja kirjutamisega hoolduspäevikusse ei saa töökorras hoida. Siis meenub Salalux kui tuntud kvaliteetset hooldusteenust ja rikete kõrvaldamist pakkuv ettevõte.

Korrektse ATS hoolduse toiminguteks on muuhulgas

 • üksikasjalik suitsuandurite avamine ja tolmust puhastamine
 • keskseadme akude jääkmahtuvuse mõõtmine
 • kiirandurite järelhäälestamine
 • kellade, käsiteadustite  ning kogu süsteemi põhjalik kontroll ja testimine
 • hoolduspäevikusse põhjaliku sissekande tegemine hooldustööde käigu ja avastatud puuduste kohta

ATS hoolduse hind sõltub peamiselt hooldatavate seadmete arvust ja objekti ehituslikust ülesehitusest ning selle saab kalkuleerida peale objekti ülevaatamist.

Telli objekti ülevaatus!

Ole hea peremees oma ATS süsteemile, hoolda teda hästi!